Mimar Sinan’dan Ali Suavi’ye Bir Kasrın Hikayesi: Şemsi Paşa ”Şeref-abad” Kasrı

Şemsi Ahmed Paşa ailesinin şöhreti kadar yaptıklarıyla da tarihimizin unutulmaz simaları arasına girmiştir. Ahmed Paşa İsfendiyaroğulları Beyliği’nin son beyi Kızıl Ahmed’in baba tarafından ve II. Beyazıd’ın anne tarafından torunu, Mirza Mehmed Paşa’nın

Devam